Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych traktuję jako najwyższy priorytet. Dbam o to, aby wszystkie moje działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej „Astrid Brojanowska – Psycholog” (dalej jako „Użytkownik”) dostępnej pod adresem: https://psychologastrid.pl/ (dalej jako „Strona”) jest Astrid Brojanowska, zam. Księginice 39Ł, gm. Lubin, osoba fizyczna (dalej jako „Administrator”), z którą mogą Państwo skontaktować się pod adresem mailowym: kontakt@psychologastrid.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Niniejsza polityka prywatności zawiera w sobie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie mogą mi Państwo udostępnić podczas korzystania ze Strony oraz wykorzystywania plików cookies na mojej Stronie. Dokładam wszelkich starań by chronić Państwa prywatność, gdy korzystacie Państwo ze Strony.

Przetwarzam dane zgodnie z prawem, merytorycznie poprawnie i wyłącznie w poniższych celach.

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:

 • korzystających ze Strony – w celach analitycznych i statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i polega na analizowaniu aktywności i preferencji Użytkowników w celu doskonalenia zarówno funkcjonalności Strony, jak i świadczonych usług;
 • kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego na Stronie – celem udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników i kontaktu w związku z dostarczeniem zamówionych przez Użytkownika usług – konsultacji psychologicznych. Przetwarzanie odbywa się w związku z budowaniem i rozwijaniem relacji z klientami Administratora oraz sprzedażą usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • odwiedzających konta Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) – celem udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane poprzez komentarze lub prywatne wiadomości, w celu prowadzenia konta social media, analizy komunikacji i interakcji (m.in. polubienia i udostępnienia strony) i promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator może również przetwarzać dane osobowe w celu:

 • komunikacji w związku z usługą psychologiczną oraz wykonaniem usługi psychologicznej; w przypadku przekazania przez Użytkownika lub Klienta szczególnych kategorii danych osobowych (np. o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie celem poprawnej realizacji usługi przez Administratora (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami kierowanymi do Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania

Aby mogli Państwo skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@psychologastrid.pl

W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwó również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (UODO).

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ich podanie może być niezbędne celem udzielenia odpowiedzi (np. na przesłany przez Użytkownika formularz kontaktowy, e-mail lub wiadomość w mediach społecznościowych) lub celem realizacji usługi – konsultacji psychologicznej. Niepodanie danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi (np. mailowej) lub realizacji usługi przez Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania (m.in. poprzez wyrażenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracujące z Administratorem podmioty trzecie:

 • dostawcy usług hostingowych (serwer) i utrzymania Strony,
 • dostawcy poczty elektronicznej,
 • podmioty obsługi finansowo-księgowej,
 • podmioty pośredniczące w płatnościach,
 • podmiot pośredniczący w umawianiu wizyt online,
 • podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora,
 • operatorzy portali społecznościowych.

Wymienione powyżej podmioty trzecie są także zobowiązane prawnie do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Z wyłączeniem poniższych wyjątków, dostawcy Administratora mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jednak w związku z korzystaniem z usług i rozwiązań informatycznych, marketingowych i analitycznych dostarczanych przez poniższe podmioty z siedzibą w USA, Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione:

Meta Platforms Inc. (m.in. Facebook, Instagram) – Kalifornia, USA

– standardy prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google LLC (m.in. Google Analytics, Google Ads) – Kalifornia, USA

– warunki współpracy w zakresie ochrony danych: https://support.google.com/analytics/answer/9012600

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej ws. stwierdzenia adekwatności ochrony w odniesieniu do bezpiecznego i zaufanego przepływu danych między UE a USA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_3721

Polityka plików "Cookies"

Informacje ogólne

Strona internetowa https://psychologastrid.pl wykorzystuje pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”, czyli dane informatyczne przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

„Cookies” są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. Służą do tego by Strona działała poprawnie, mogła być dostosowana do sposobu korzystania z niej przez Użytkownika oraz umożliwiają zbieranie danych statystycznych dotyczących Strony. „Cookies” zawierają takie dane jak np. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym, unikalny numer, czy kraj pochodzenia osoby odwiedzającej.

W przypadku niektórych rodzajów plików „cookies” wymagana jest Państwa zgoda (zgoda Użytkownika). Mają Państwo prawo zmienić zgodę lub odwołać ją w dowolnym momencie przy pomocy banera (okna) „cookies” dostępnego na Stronie.

Rodzaje wykorzystywanych plików "cookies"

Strona internetowa https://psychologastrid.pl wykorzystuje następujące rodzaje „cookies”:

Podstawa prawna przetwarzania plików: art. 6 ust 1. li. f RODO (cookies niezbędne), ar. 6 ust. 1 lit. a RODO (cookies analityczne).

Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub urządzenia końcowego.

 

Narzędzia analityczne

Strona internetowa https://psychologastrid.pl korzysta również z usługi analitycznej Google Analytics. Te pliki „cookies” są wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania Użytkownika ze Strony. Nie służą do identyfikacji Użytkownika. Szczegółowe informacje nt. wykorzystywania gromadzonych danych przez Google dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 

Administratorem tych danych jest:

Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Informacje szczegółowe

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje „ciasteczka”. Jeśli nie życzą sobie Państwo by pliki „cookies” były przechowywane na Państwa urządzeniach końcowych, ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesyłaniu na urządzenie końcowe Użytkownika.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami „cookies”, w tym informacje na temat zmiany ustawień i  samodzielnego usuwania „cookies”,  znajdą Państwo w dziale pomocy używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

Jeśli nie chcą Państwo by pliki „cookies” zostały zachowane na Państwa urządzeniu końcowym, powinni Państwo usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na Stronie.