O mnie

mgr Astrid Brojanowska

Z wykształcenia jestem psychologiem o specjalności klinicznej. Udzielam poradnictwa psychologicznego, zajmuję się także psychoedukacją. Moją misją jest przekazywanie wiedzy psychologicznej oraz o zdrowym życiu, która pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów, a także przyczynia się do poprawy zdrowia.

Nieustannie się uczę i poszerzam swoje kompetencje.

Moją pasją jest edukacja ludzi w zakresie zdrowia – nie tylko psychicznego! Zdrowy umysł i ciało są podstawą szczęścia.

Obecnie współpracuję z Fundacją Niezdiagnozowani, Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, piszę także dla Magazynu Vege.

Nauczyciel akademicki
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Prowadzę zajęcia dydaktyczne i dzielę się swoim doświadczeniem ze studentami Psychologii i Pedagogiki.

Praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Doświadczenie zdobywałam podczas pracy jako psycholog szkolny w szkołach podstawowych i średnich, jako psycholog w przedszkolu, a także podczas pracy, praktyk i stażów w centrach psychiatrii i psychologii. Podczas współpracy z fundacjami non-profit miałam też okazję włączyć się w takie działania jak prowadzenie telefonu zaufania i pomocy psychologicznej dla dorosłych. 

Wykształcenie

Psychologia (magister)
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej. Od początku nauki byłam zaangażowana w życie naukowe uczelni. Przewodniczyłam studenckiemu kołu naukowemu i prowadziłam badania nad zależnościami między traumą, aleksytymią i dysocjacją a zaburzeniem osobowości borderline.

Psychodietetyka
Uniwersytet Dolnośląski DSW

Wiedza nabyta na studiach podyplomowych pozwala mi łączyć psychologię z dietetyką. Jako psychodietetyk jestem w stanie lepiej zrozumieć swoich klientów i wspierać ich także w kwestiach zdrowego żywienia i diety odpowiedniej do ich potrzeb.

Przygotowanie pedagogiczne
Uniwersytet WSB Merito Poznań

Dzięki tym studiom podyplomowym dla psychologów poznałam metody pracy z dziećmi i młodzieżą, które później zastosowałam w praktyce podczas pracy m.in. w przedszkolach, w szkołach podstawowych i średnich. Wiem także jak wspierać rodziców i nauczycieli w codziennych wyzwaniach wychowawczych.

Przeprowadzonych warsztatów
1 +

W trakcie swojej działalności przeprowadziłam dotychczas ponad sto autorskich warsztatów psychologicznych i edukacyjnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci. 

Warsztaty obejmowały takie tematy jak regulacja emocji, techniki radzenia sobie ze stresem, relaksacja, dbanie o swój dobrostan psychiczny, a także zdrowa komunikacja.

Kursów i szkoleń
1 +

Ciągle poszerzam swoje kompetencje psychologa. Wzięłam udział już w ponad sześćdziesięciu certyfikowanych kursach i szkoleniach.

Szkoliłam się m.in. z tematyki zaburzeń osobowości, traumy, żałoby, seksualności i edukacji seksualnej, depresji, czy zaburzeń lękowych.

Wystąpień na konferencjach
1 +

Moje wystąpienia naukowe i prezentacje referatów dotyczyły m.in. zdrowego stylu życia, dobrostanu psychicznego, zasobów człowieka, traumy i lęku, psychodietetyki, czy też zaburzeń odżywiania.

Ponadto zasiadałam w komitetach organizacyjnych wielu konferencji psychologicznych takich jak: II Ogólnopolska Konferencja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Zaburzeń Osobowości.